18 Vuotiaan Oikeudet

Lapsen oikeuksien sopimus | Plan

1. artikla: Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 2. artikla: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, …

Mitä lapsen oikeudet ovat? – Oikeusasiamies

Lasten oikeuksia suojelevat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lait, kuten … Se on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus.

[PDF]Omakannassa asiointi Oma asiointi – Hartolan apteekki

alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot … Alaikäisen oikeudet terveydenhuollossa … Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen …

[PDF]Mikä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus? – Exit Ry

seksuaalisuudesta sekä oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi. (Väestöliitto – Seksuaalioikeudet 2016). Onko rikos levittää alle 18 -vuotiaasta paljastavia …

Ikärajat – Perhehoitoliitto – Sinut

Huoltajalla on oikeus purkaa työsopimus, jonka on tehnyt 15-17-vuotias, jos se on tarpeen … 15-18-vuotiaan työaika tulee sijoittaa kello 6:n ja 22:n välille, mutta …

Lapsen oikeudet – Lastensivut

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös jokaiselle lapselle. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Yhdistyneet Kansakunnat eli YK teki lapsen oikeuksien sopimuksen …

[PDF]8–11-vuotiaiden ajatuksia ja kokemuksia lasten oikeuksista … – Theseus

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 8–11-vuotiaiden lasten ajatuksia ja … kyselyä tehdessä 18 ja vastauksia kyselyyn saimme 17 tytöltä. Pojista paikalla.

Sinulla on oikeus TERVEYTEEN | HURMA

…ajoissa ja oikein tehtyyn raskauden keskeytykseen ja oikeus myös jatkaa …. 18-vuotias Annika ottaa kantaa ”Ehkäisyyn pitäisi saada rahallista tukea, koska …

Kouvolassa huoltaja ei saa yli 12-vuotiaan terveystietoja ilman lapsen …

4.11.2017 – Vanhempi voi myös varata ja vaihtaa yli 12-vuotiaan lääkäriaikoja … Sitä nuoremman huoltajalla on oikeus saada lapsen terveystietoja ja …

[PDF]Nuoren oikeusopas

18-vuotiasta, ilmoittaa poliisi asiasta nuoren huoltajille ja sosiaaliviran- omaisille. Huoltajilla on oikeus olla mukana ala- ikäisen kuulustelussa ja kuulemises- sa.